Jdi na obsah Jdi na menu
 


Úvod do dějepisu

2. 2. 2009

Úvod do dějepisu

1. Historie je věda zabývající se lidskými dějinami od vzniku člověka až po současnost. Dozvídáme se o nich studiem pramenů.

2. Prameny rozlišujeme:

a) hmotné - tzv. vykopávky - jde o nálezy předmětů lidských kultur (nádoby, zbraně, základy, obydlí, hroby, kosterní pozůstatky a další).

b) písemné - písemné dokumenty (kroniky, zákoníky, listiny, dopisy, účty, noviny, letáky, literární díla a další)

c) tradiční  - mýty, pověsti, písně (šíří se ústně)

d) obrazové - mapy, atlasy, kresby

e) zvukové a vizuální  - magnetofonové záznamy, film, kompaktní disky, CD ROM a další

Prameny hmotné povahy uchováváme především v muzejích, galeriích nebo skanzenech.

Písemné prameny studujeme v archívech nebo v knihovnách.

 

3. Historie zahrnuje ve svém studiu značnou šíři informací, které jsou předmětem zájmu specializovaných historických věd. Říkáme jim pomocné vědy historické. Jsou to například tyto:

a) archeologie - studuje a zkoumá hmotné prameny

b) antropologie - studuje původ a vývoj člověka

c) metrologie- zkoumá staré míry a váhy

d) chronologie - zkoumá způsob měření času v minulosti

e) paleografie - zkoumá lidská písma

f) heraldika- nauka o erbech

g) sfragistika - nauka o pečetích

h) genealogie - nauka o rodech

i) numizmatika - nauka o mincích a platidlech

 

a další (demografie, statistika, epigrafika, kodikologie, diplomatika ...)

 

4. Pro správnou orientaci v historii je nejprve nutné ujasnit si způsob periodizace. Periodizace – „počítání“ času –  v dějinách byla různá (ve starověkém Orientu podle vlády panovníků, ve starověkém Řecku podle olympijských her –  od 4. stol.př.n.l., ve starověkém Římě od údajného založení Říma –  753 př.n.l.). Současná věda se přidržela principu křesťanského letopočtu na základě stanovení roku "nula" podle narození Ježíše Krista, který byl zaveden v 6.stol n.l., a to rozdělením dějin na:

a) období "před Kristem " = př. Kr., neboli před naším letopočtem = př.n.l. (postupujeme jakoby pozpátku směrem k nule),

b) období "po Kristu" = po Kr., neboli našeho letopočtu = n.l. (postupujeme normálně, od nuly až do současnosti).

 

 

zdroj: http://www.ucebnice-dejepisu.ic.cz